+

AC-461 LPS – Opatření na ochranu živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím

Máme vypracovaný projekt LPS na administrativním objektu, podle kterého se provádí montáž vnější ochrany před bleskem. V průběhu stavby došlo ke změně vstupu do budovy. Původní řešení schody přímo před vstupem – svod vzdálený 4 m od vstupu, nyní vstupní rampa podél budovy. Při vstupu bude docházet k přiblížení dvěma svodům. Prosím o posouzení řešení – část svodu provést vodiči HVI, popřípadě Vaše řešení.

Petr Kukačka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 4. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL