+

AA1-386 Zařízení staveniště a chrániče

Mám dotaz k rozvodům zařízení staveniště.

Musí být pro venkovní napájení technologií stavby jako SILO, stavební výtahy a podobně instalovány proudové chrániče? Pokud dodavatel technologií výslovně v návodu na připojení nepožaduje FI, jak je to tedy se staveništními rozvody?

Napájení technologií ze staveništního rozváděče je napřímo přes příslušné jističe, tedy ne přes zásuvková spojení.

Staveništní rozváděč mimo jiné disponuje hlavním vypínačem a FI pro zásuvky 230/400 V na rozváděči v souladu s ČSN EN 61439-4 pro výrobu staveništních rozváděčů.

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 4. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL