+

AB-454 Kábel VN NA2XS2XY 240/25 pre ESSITY

Výrobcovia 22kV káblových vedení udávajú prúdovú zaťažiteľnosť v zemi pre uloženie v tesnom trojuholníku 417 A, v rovine s medzerou 7 cm 455 A.


Chceme uložiť dve káblové vedenia podľa odporúčania výrobcu v dĺžke 1 000 m v rovine tj. menovitá prúdová zaťažiteľnosť by mala byt 455 A. Káblové vedenia budú od seba vzdialene 25 cm, tj. podľa tab. 31 z publikácie „KŘÍŽ, Michal. 2001. Dimenzování a jištění elektrických zařízení. 3. vydanie. Praha : IN-EL, 2011. 222 s. ISBN 978-80-86230-54-2“ by tato menovitá prúdová zaťažiteľnosť mala byť prenásobená súčiniteľom 0,9, tj. výsledné číslo 455 A x 0,9.

______________

Otázka č. 1:

V časti trasy cca 15 m (celková trasa 1 000 m) nevieme zabezpečiť vyššie uvedené uloženie káblov v rovine a bude ich potrebne uložiť v tesnom trojuholníku. Je v tomto prípade potrebné uväzovať prúdovú zaťažiteľnosť celého vedenia 417 A x 0,9, alebo môžeme tých 15 m zanedbať a uvažovať prúdovú zaťažiteľnosť 455 A x 0,9?

______________

Otázka č. 2:

Je rozdiel v hodnotách prepočítavacích súčiniteľov pre zoskupenie káblov pre uloženie D1 – v chráničke a D2 – priamo v zemi?

Citácia zo strany 135 publikácie „KŘÍŽ, Michal. 2001. Dimenzování a jištění elektrických zařízení. 3. vydanie. Praha : IN-EL, 2011. 222 s. ISBN 978-80-86230-54-2“:

Hodnoty součinitelů z tab. 30 je možno (i s určitou rezervou) použít pro kabely uložené v trubkách v zemi.

______________

Otázka č. 3:

Hodnota „D x 0,80“ zo strany 126 „KŘÍŽ, Michal. 2001. Dimenzování a jištění elektrických zařízení. 3. vydanie. Praha : IN-EL, 2011. 222 s. ISBN 978-80-86230-54-2“ znamená, že uloženie D1 v chráničke znižuje prúdovú zaťažiteľnosť na 80 % z uloženia D2 priamo v zemi?

______________

Otázka č. 4:

Aká vzdialenosť medzi 22kV káblovými vedeniami by musela byť dodržaná aby prepočítavací súčiniteľ pre zoskupenie káblov bol rovný 1?

 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 5. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL