+

C-063 Výdržné zkušební jmenovité impulzní napětí mezi cívkou relé a jejím kontaktem (popřípadě mezi kontakty relé) (Doplňující otázky 5. 9. 2023.)

1. Dle ČSN EN 60335-1 ed. 3:
- pro jmenovité napětí Un ≤ 300 V a kategorii přepětí II (spotřebiče napájené z pevné instalace v budovách) je jmenovité impulzní napětí 2,5 kV dle Tabulky F.1,
- obvody SELV – pro zesílenou izolaci a jmenovité napětí U ≤ 250 V je zkušební napětí 3 kV dle Tabulky 4 (předpokládám, že zkušební napětí je totožné se jmenovitým impulzním zkušebním napětím).

2. Dle ČSN EN 60664-1 ed. 3:
- pro napětí mezi fázovým a středním vodičem U ≤ 300 V a kategorii přepětí II je jmenovité impulzní napětí 2,5 kV dle
Tabulky F.1
- dle čl. 5.4.3.1 pro zesílenou izolaci, která musí mít výdržné impulzní napětí odpovídající jmenovitému impulznímu výdržnému napětí o jeden stupeň vyšší, než je uvedeno pro základní izolaci.

3. Dle ČSN EN 50178 (pro síťované obvody – napájené přímo 230 V – bez transformátoru):
- pro jmenovité izolační napětí 212 V pro zesílenou izolaci je impulzní zkušební napětí 4 kV dle Tabulky 3 a pro izolační napětí 424 V je impulzní zkušební napětí 6 kV.
Otázka: pro jaké typy zařízení se tato norma použije? Co jsou to výkonové instalace?

4. Dle ČSN EN 61140 ed. 3:
- pro jmenovité napětí sítě 230/400 V a kategorii přepětí III je minimální impulzní výdržné napětí 5 kV dle Tabulky 6.

Otázka:
Jaké musí být minimální výdržné nebo zkušební jmenovité impulzní napětí mezi cívkou relé a kontaktem dle výše uvedených norem mezi obvody SELV a 230 V AC na jednom relé, mezi obvody PELV a 230 V AC na jednom relé, mezi obvody FELV a 230 V AC na jednom relé a mezi obvody 230 V AC navzájem na jednom relé?
Jaroslav Blažek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 7. 2023
Aktualizováno: 5. 9. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL