+

AE-736 Požadavek na monitoring

Měl bych dotaz ohledně ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 a požadavkem ze čl. 10.2.3.1., kde se tento požadavek, dle našeho názoru, týká i větších bytových domů s kapacitou více než 250 osob nebo se spotřebou energie vyšší než 100 MWh/rok, kde je vyžadována implementace systému managementu hospodaření s elektrickou energií (EEMS), což mj. zahrnuje i monitorovací zařízení, které trvale měří příslušné parametry, jako jsou energie, činný výkon, účiník, napětí, indikátory kvality energie (harmonické zkreslení, jalová energie atd.). Jak by měl být tento požadavek řešen v bytovém domě, kde je pouze SVJ a není žádný „velín“, nebo tento požadavek má za úkol řešit dodavatel energie (PRE, ČEZ, EON)?

Jiří Horský

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 8. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL