+

AH-825 Revize a vnější vlivy

Jak je to z pohledu nové legislativy, pokud není u vyhrazeného elektrického zařízení I. a II. třídy podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. vystaven protokol o vnějších vlivech?

Pokud není tedy součástí technické zprávy nebo není vystaven samostatně, lze na takto provedenou elektroinstalaci vystavit revizní zprávu s tím, že v RZ je uvedeno:

„Protokol o určení vnějších vlivů nebyl v době revize předložen. Elektrické zařízení v rozsahu této revize a pouze pro účely této revize je posuzováno do prostorů s dále uvedenými vnějšími vlivy. V žádném případě toto porovnání nenahrazuje Protokol o určení vnějších vlivů a elektrické zařízení není posuzováno do prostorů s jinými vnějšími vlivy než dále uvedenými. Provozovatel byl prokazatelně seznámen s tím, že v případě jiných vnějších vlivů než v revizi předpokládaných již nemusí elektrické zařízení vyhovovat svým provedením a použitím příslušným bezpečnostním předpisům a nemusí být schopné bezpečného provozu ve smyslu ČSN 33 1500. Posuzování elektrického zařízení pouze dle předpokládaných vnějších vlivů (bez určení komisí…) se netýká a ani neprovádí v prostorách s nebezpečím výbuchu v rozsahu této revize.“.

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 9. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL