+

AE-740 Kabelová trasa v obvodovém zdivu komína

Chci se zeptat na možnost vedení kabelů v obvodovém cihlovém zdivu starého komína v rodinném domě. Důvodem pro toto navrhované řešení je problematické vedení trasy kabelů vzhledem k okolním technickým zařízením v rámci rekonstrukce kotelny a přání investora vyhnout se instalačním lištám.

Komín má tři spalinové cesty, z nichž jedna je rezervní studená, druhá je vyvložkována izostatickými vložkami a je do ní zaústěn nově instalovaný kotel na pelety, ve třetí spalinové cestě je vložena nerezová nepoužívaná vložka, která dříve sloužila pro plynový kotel. Předpokladem je, že celý komín je chráněn systémem ochrany před bleskem. Nový kotel na pelety s vysokou účinností má teplotu výstupních spalin při jmenovitém výkonu pouze 102 °C. Mezi spalinovou cestou a kabely bude stěna zmíněné izostatické vložky, vzduchová dutina několik cm a přibližně 10 cm cihlového zdiva.

Na základě těchto skutečností se domnívám, že v prostoru kabelů CYKY uložených pod omítkou v cihlovém zdivu bude dostatečně nízká teplota, která nebude výrazně ovlivňovat jejich proudovou zatížitelnost (v protokolu o určení vnějších vlivů toto bude podchyceno). S ohledem na vyvložkování komína je také vyloučen styk kabelů s chemicky agresivními látkami ve spalinové cestě. V § 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany je uvedeno, že konstrukce komína může obsahovat materiály třídy reakce na oheň B až E (kam spadají i kabely CYKY) za předpokladu, že jsou splněny normy uvedené v příloze 1 část 7. V těchto „komínářských“ normách jsem ale nic o zákazu vedení kabelů v komínovém zdivu nenalezl.

Je toto řešení akceptovatelné nebo existuje nějaká norma, která toto řešení nedovoluje? Z elektrotechnického hlediska zde nevidím problém. Ptám se proto, že místní revizní technik na spalinové cesty tvrdí, že na komíně žádné kabely být nesmí. Žádnou normu, s níž bych byl v rozporu, bohužel nepředložil.

Ondřej Král

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 9. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL