+

AH-827 Revizní lhůty

V příloze č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. je v tabulce pro revizní lhůty v druhém řádku revizní lhůta 3 roky pro objekty určené pro výrobu a další objekty a zařízení.

Počítají se mezi objekty určené pro výrobu také opravny a servisní střediska, například autodílny, opravny strojů, nářadí apod., kde se vysloveně nevyrábí, ale charakter činností je obdobný?

Jan Novotný

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 10. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL