+

AH-828 Platnost revize na Slovensku

Zákazník ze Slovenska si nechal provést u české elektrotechnické firmy dodatečnou elektrickou instalaci 230 V ve vozidle (jedná se většinou o zásuvkové obvody, pojízdná kancelář). Instalace bude provedena dle NV č. 190/2022 Sb., ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-717 ed. 2. Provedu-li výchozí revizi, bude platit i na Slovensku?

Václav Žebrák

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL