+

AK-184 Zásuvkové obvody ZIS v nemocnicích

Provádím periodickou revizi pevné elektroinstalace ve větší (5 podlaží), pár let staré novostavbě nemocnice. Pro cca 130 proudových obvodů zásuvek ZIS na pokojích JIP, ARO a příjmu pacientů je uveden požadavek na kabely B2cas1d1.

1. Ve stavební projektové dokumentaci ve schématu rozváděčů, uvedeno u každého kabelového vývodu ZIS.

2. Rovněž v dokumentaci zakreslení skutečného stavu (neodpovídá skutečnosti) ve schématu rozváděčů uvedeno u každého kabelového vývodu ZIS.

3. Dále vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb., v příloze č. 2 tabulka s částí: „B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb“ určuje, že na JIP, ARO a operačních sálech musí být druh kabelu I. nebo III., což je třída reakce na oheň Dca nebo B2cas1.

Poznámky k bodu 3:
„Volně vedené kabely“ si vykládám jako kabely například v kabelových žlabech a „funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob…“ si vykládám mimo jiné i jako zásuvky ZIS pro pacienty na JIP a ARO, takže požadavek projektanta B2cas1d1 pro obvody ZIS se mi zdá logický.

Ve skutečnosti jsou pro proudové obvody ZIS použity obyčejné kabely CYKY (uvedeno i ve výchozí revizní zprávě, zakreslení skutečného stavu neodpovídá skutečnosti), které mají třídu reakce na oheň pouze Fca. Docházím k závěru, že je to špatně a že vzhledem k charakteru a rozsahu zařízení (větší nemocnice, pavilon JIP+ARO) se jedná o poměrně vážnou závadu elektroinstalace, která tím nesplňuje předepsané parametry požární ochrany budovy. Jaký je na to Váš názor? Přehlédli/nepochopili jsme před lety projektant a dnes něco já a obyčejné kabely CYKY jsou pro ZIS na ARO a JIP a příjmu pacientů v pořádku?

Lubomír Jindra

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 12. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL