+

AH-833 Lhůty revizí ve školní kuchyni

Potřeboval bych poradit s určením lhůt pravidelných revizí ve školní kuchyni.

V kuchyni se provádí už desítky let pravidelné revize společně s elektroinstalací celé školy, to znamená každé tři roky.

Dle původní dokumentace jsou v kuchyni určeny vnější vlivy (mimo jiné), dle ČSN 33 0300 takto:

- podlaha u varných kotlů a myček – mokré 3.2.4, to znamená dle ČSN 33 1500 tab. 4.2 revizní lhůta 1 rok.

V ostatních prostorách kuchyně jsou určena prostředí, které odpovídají revizní lhůtě minimálně 3 roky.

Mají se tedy v celé kuchyni začít provádět pravidelné revize ve lhůtě 1 rok, nebo stačí dosavadní lhůta tří let?

Podlaha, kde je dle dokumentace určeno prostředí mokré, tvoří pouze malou část plochy celé kuchyně – maximálně se jedná o 15 až 20 %.

V normách se mi bohužel nepodařilo najít žádné vodítko k vyřešení tohoto problému. Na nějakém semináři mi bylo sděleno, že se snad řídit tím, které prostředí převládá v 70 procentech v daném prostoru.

Děkuji předem za váš názor na danou problematiku.

Jaroslav Hurta

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 2. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL