+

AD-645 Vnější vliv CA2

Prosím o objasnění určení revizní lhůty u staveb s hořlavých nebo částečně hořlavých materiálů (stupeň hořlavosti C2, C3). V normě ČSN 33 1500 je pro vnější vliv CA2 určena revizní lhůta 2 roky, ale v praxi se běžně revizními techniky pro objekty se dřevěným krovem v půdním prostoru stanovuje revizní lhůta 5 let. Nepodařilo se mi v žádné normě nalézt oporu pro stanovení revizní lhůty delší než 2 roky. Protokoly vnějších vlivů zpracované projektanty nemají ve větší míře uvedeny doporučené lhůty provádění pravidelných revizí. Dále jak nahlížet při stanovení lhůty revize v objektech s dřevěnou podlahou.

Ing. Aleš Junek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 2. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL