+

AH-836 Revize LPS na čerpacích stanicích PHM

V příloze č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. jsou doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS. Bod b) stanoví, že pro prostory s výbušnými materiály je předepsána prohlídka 1x za 6 měsíců a úplná revize 1x za rok.

Nevím jak mám postupovat při revizi LPS na čerpacích stanicích PHM. Přestřešení výdejních stojanů a v některých případech i stáčecí šachty splňuje požadavky na náhodné jímače a svody. Výbušné prostředí je stanoveno zejména při stáčení. Nádrže jsou obvykle v zemi. SNV je také v šachtách nádrží a kolem výdechů nádrží. Vše je propojeno uzemňovacími vodiči a potrubím (stáčecím a k výdejním stojanům).

Nevím co všechno mám zahrnout do revize a co vše měřit vzhledem k tomu, že je vše propojeno. Stačí kontrola propojení a celkové uzemnění?   

Jan Novotný 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 3. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL