+

AB-457 Dimenzování a uložení paralelního vedení jednožilových kabelů

Potřebuji paralelní vedení kabelů 1-YY (konkrétně 2x 5x 1x 185) vedené v chráničce (chráničkách) z rozváděče do země a do dobíjecí stanice.

Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 budu pro porovnání uvažovat v A.52.2 a A.52.3 se způsoby uložení B1 a D1. Pro uložení B1 platí: B.52.4 -> 296 A pro paralelní vedení 296 x 2 = 592 A pro seskupení: B.52.17 -> 592 A x 0,8 = 474 A. Pro uložení D1 platí: B.52.4 -> 243 A pro paralelní vedení 243 x 2 = 486 A pro "lepší" tepelný odpor v zemi: B.52.16 -> 486 A x 1,18 = 574 A pro seskupení B.52.19 -> 574 A x 0,85 (trubky u sebe) = 488 A pro seskupení B.52.19 -> 574 A x 0,9 (trubky 0,25 m od sebe) = 517 A.

Je tento postup správný? Trochu mě mate ustanovení NA.4.3.4.5 (str. 102) – paralelní vodiče téhož obvodu ukládat do společné trubky. Na to vlastně v B.52.19 součinitel není, počítá se s oddělenými trubkami nebo kanály. Chápu to správně? Přepočítací součinitel B.52.16 úplně ignoruji, pokud ukládám hlouběji než 0,8 m a tudíž platí výchozí hodnota v tabulkách pro 2,5 K×m/W? Existuje nějaká orientační mapa měrných tepelných odporů půdy nebo druhů půdy?

Václav Drofa

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 4. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL