+

AD-647 Vliv BD3 ve výrobní hale (Doplňující otázka 29. 5. 2024.)

Máme výrobní halu, kde v místnosti výroby je definován vliv BD3. Dle PBŘ je zde definováno několik únikových koridorů (nechráněné únikové cesty). V normě ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 + změna Z2 je požadavek v únikových cestách použit kabely třídy reakce na oheň nejméně Cca-s1, d2, a1, ale nikde jsem nenašel jak jsou definovány únikové cesty. Zda výše uvedený kabel má být pouze v chráněných cestách anebo ve všech únikových cestách (chráněných, částečně chráněných či nechráněných).

Ing. Tomáš Klor

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 4. 2024
Aktualizováno: 29. 5. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL