+

AC-473 Bleskosvod

Prosím o informaci, jak postupovat při návrhu bleskosvodu.

Máme dva stávající starší objekty panelové konstrukce s jímací soustavou dle ČSN 34 1390 a platnou revizí. Objekty jsou propojeny nižším krčkem a vstupní část jednoho je pouze do úrovně 1. NP. Nyní bude realizován nový krček mezi objekty a nadstavba vstupní části. Obojí bude dostavěno na úroveň původní střechy. Půdorysně se tedy objekty nezvětšují a půdorysná plocha dostavovaných částí je cca 13 % celku.

Dotaz: Můžeme ponechat stávající bleskosvod a řešit pouze dostavby buď samostatně izolovaným nebo oddáleným bleskosvodem, případně propojením ocelových konstrukcí dostaveb a připojením ke stávajícímu bleskosvodu? Pokud budeme počítat dostatečnou vzdálenost „s“ i pro stávající objekty, tak nám logicky nevyjde, jelikož původní ČSN s tímto pojmem neuvažovala. Máme dle vyhlášek, předpisů a ČSN povinnost vyměnit bleskosvod v celém rozsahu obou střech stávajících objektů?

Lukáš Pichl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 4. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL