+

AC-474 Instalace přepěťových ochran

V rámci přípravy návrhu realizační dokumentace hromosvodu pro administrativní objekt bych se potřeboval poradit ohledně správného použití přepěťových ochran. V projektu pro stavební povolení, který jsem nezpracovával, bylo uvažováno s provedením hromosvodu jako neizolovaného s provedením ekvipotenciálního pospojování armování dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. E.4.3.2 až E.4.5.7 a dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, čl. 5.3. Armování by tedy sloužilo i jako svody. Protože se jedná o administrativní objekt, je fasáda plná oken, a tedy bude bleskový proud veden převážně sloupy, případně několika železobetonovými stěnami v objektu. Na stěnách a sloupech budou vyvedeny CRM destičky pro připojení kovových hmot (technologie, žlaby, kovové části fasády apod.) v objektu.
Při projednávání tohoto řešení jsem se setkal s názorem, že je nutné instalovat SPD T1+T2 ke každému koncovému zařízení, neboť právě kvůli pospojování je možné, že při úderu blesku poteče všemi připojenými kovovými konstrukcemi dílčí bleskový proud, který může ovlivňovat elektroinstalaci a přístroje. Je tento výklad správný? Případně stačí uvažovat s SPD T1+T2 na vedeních vstupujících do objektu, resp. vystupujících z objektu, dále pak v patrových rozváděčích s LPZ 2 a u vybraných citlivých zařízení s SPD T3?
Antonín Brčák

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 5. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL