+

AH-842 Pravidelné revize a dokumentace

Dotaz ohledně vysvětlení zákona č. 250/2021 Sb. § 20 odst. (4):

Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co je tím myšleno? Může tento dokument provozovatele být použit i pro provedení pravidelné revize, když se uvede rozsah provedení revize a doloží protokol o určení vnějších vlivů? Např. revize se požaduje pro rozváděče XX s těmito prostory atd. Popřípadě co by mělo být doplněno?

Dále ještě dotaz k chybějící dokumentaci pro pravidelnou revizi. Může být dostačující schéma zapojení rozváděče s výstupy a technickým popisem, ve kterém se uvede ochrana před úrazem, protokol o určení vnějších vlivů a popis provedení elektroinstalace (obdoba technické zprávy) s uvedením, že tato dokumentace slouží pro provedení pravidelné revize dle požadavku nařízení vlády č. 190/2022 Sb., přílohy 2, část A II a)?

Václav Šiml

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 5. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL