+

AE-484 Dokumentace pro rekonstrukci

Obracím se na Vás s prosbou o Váš názor.

Mým úkolem jako projektanta je zpracovat dokumentaci na rekonstrukci sociálního zařízení a tříd MŠ v nedaleké obci. Součástí projektu je výměna stávajícího hl. rozváděče budovy, který je zastaralý, v soustavě TN-C, doplňovaný o nové vývody s chrániči a je totálně naplněný (rozvodnice má velikost 3 x 12TE).

Z rozváděče v loňském roce napojila dodavatelská firma výrobnu FVE. Napojila ji tak, že pracovní vodiče přívodního kabelu od elektroměrového rozváděče CYKY 4 x 10 odpojila od hlavního vypínače, přes "čokoládové" svorky je připojila na 3 samostatné izolované vodiče Cu 10 a napojila jimi svůj rozváděč FVE umístěný v jiné místnosti. Zpátky se vrátila zase třemi izolovanými vodiči Cu 10 a ukončila je na hlavním vypínači rozváděče. Tedy napojila FVE smyčkou, vodiče uloženy v liště na zdi. Do lišty (kromě vodiče N0% – povelu od HDO) ještě vložila jeden vodič zelenožlutý Cu 16, který v hlavním rozváděči připojila na přípojnici PEN a v místnosti s instalací rozváděčů FVE na místní přípojnici pospojení MET. Z ní pak napojila přípojnice PEN svých rozváděčů a využila ji také k místnímu pospojení. Zde nemám přesně zmapováno, nechtěl jsem oddělávat kryty skříně.

Nicméně uvedený vodič je využit jako vodič PEN pro odvodní a přívodní vedení výrobny FVE a současně slouží jako ochranný vodič pospojení.

Dokumentaci od výrobny investor nemá, snaží se ji momentálně získat u dodavatele.

Výchozí revizní zpráva uvedené napojení FVE nijak nereflektuje, popis chybí. Navíc v ní jsou údaje, které neodpovídají realitě, jako že v hlavním rozváděči je umístěn Smartmetr, že je z ní proveden vývod kabelem CYKY 5 x 4 pro napájení střídače FVE a že je v ní provedeno rozdělení vodiče PEN na PE a N.

Já nejsem osobou způsobilou pro projektování a instalaci FVE a nehodlám do uvedeného zapojení nijak projekčně zasahovat. V rámci výměny hlavního rozváděče mohu doplnit jistící prvek pro napojení FVE a osadit vypínač na přívodu od FVE, aby šla FVE vůbec vypnout.

Nicméně bych měl na uvedený způsob napojení FVE investora upozornit, podle mě není v pořádku.

Mohu uvést obecně, že napojení není v souladu s výchozí revizí. Nicméně s uvedeným zapojením, kdy není použit vodič PEN jako součást vedení, jsem se nikdy nesetkal a přesně nevím, o který článek které normy se opřít.

Navíc podle mě takový vodič ani nelze jako PEN označit, když je na koncové straně připojen primárně na přípojnici pro pospojení.

Jediné, co mě napadá, je použít čl. 543.8 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, kde se hovoří o uspořádání ochranných vodičů – jako součást stejného vedení a také konstatovat, že instalace vodič PEN dle mého názoru defacto neobsahuje.

Budu Vám vděčný za pomoc, jak s případem naložit a o co upozornění opřít.

Ing. Daniel Hajzler

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 6. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL