+

AB-074 Úbytky napětí

OTÁZKA:
Úbytky napětí
Na jak velký úbytek napětí (max. %) dimenzovat kabelovou přípojku NN pro čistírnu odpadních vod, tj. od přípojného bodu - transformátor, přes elektroměrový rozváděč do hlavního rozváděče čistírny, odkud jsou napojeny obvody (1-fázové a 3- fázové) stavební elektroinstalace a jednotlivá technologická zařízení? Podle jaké ČSN je možné postupovat?
Otázku podává: Valášek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 10. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL