+

AD-088 Spínání a ovládání jističů ve venkovním prostoru

OTÁZKA:
Spínání a ovládání jističů ve venkovním prostoru
Byl bych rád, kdybyste se pokusili objasnit termín "manipulace". V ČSN 34 3100 z roku 1967 je, mimo jiné, precizně rozlišená "Obsluha el. zařízení" a "Práce na el. zařízení". V ČSN EN 50110-1 (34 3100) v části definice je obsluha a práce zahrnuta do jedné definice (zjednodušeně - od spínání až po práci na živých částech). A v ČSN 33 2000-3 se objeví termín "manipulace" o kterém se mezi revizními techniky vedou neustále spory.
O co se mi jedná konkrétně:
Na fasádě rodinného domku je instalovaná rozvodnice s dvěmi jističi v krytí IP54, tř.II. Při určování působení vnějších vlivů jsme narazili na AD4 s poznámkou 1). Je možné, v tomto případě AD4 určit na základě poznámky 1) jako prostor nebezpečny, když se dá předpokládat, že občas osoba bez elektrotechnické kvalifikace vypne nebo zapne jistič (je to nebo není manipulace?), nebo je možné určit pouze vliv AB8, ve kterém je působení povětrnostních vlivů zahrnuto a výskyt vody AD vůbec neuvažovat, případně jako AD1 (kropení a stříkání vody je velmi nepravděpodobné, ostatně krytí rozváděče vyhovuje po AD4)? Je-li manipulace vypnutí a zapnutí jističe ve výše uvedené rozvodnici, co je potom vypnutí a zapnutí vypínače instalovaného vedle této rozvodnice na fasádě např. pro osvětlení příjezdové komunikace nebo dvora?
Otázku podává: Josef Peterka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 11. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL