+

AD-093 Prostor truhlářské dílny

OTÁZKA:
Prostor truhlářské dílny
Dostal jsem se ke zrevidování malé truhlářské dílny (jedná se o výchozí revizi) se dvěma stroji a spoustou zásuvkových vývodů.
1. Projektant stanovil vnější vlivy uvedené v technické zprávě (rok 2002) prostředí prašné. Podle mého názoru prostředí stanovil podle dnes již neplatící normy ČSN 33 0300. Jak bych měl postupovat domluvit s projektantem schůzku, aby chybu napravil. Vypracoval protokol o určení vnějších vlivů?
2. Pro rozvody el. instalace jsou použity kabely CYKY tedy bez minerální izolace, avšak umístěné při hlavním rozvodu v kabelovém žlabu mars s víkem a k jednotlivým zařízením (zásuvky, pracovní stroje) v trubce těsně uzavřené. Musí i zde být použit proudový chránič s reziduálním proudem do 300 mA?
Otázku podává: Pavel Knobloch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 11. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL