+

E-03 Kde získat česká znění evropských směrnic

Otázka:
Prosím o sdělení, kde lze získat směrníce ES v češtině - adresa, informativní cena.

Jan Vyčítal


Odpověď:
Důvod, proč jste nezískal česká znění směrnic ES tkví zřejmě v tom, že tato znění nejsou pro běžnou veřejnost určena. Pro veřejnost jsou určeny zákony a předpisy vydané ve sbírce zákonů, které platí v ČR a kam jsou i evropské směrnice dostatečným způsobem zapracovány. Jsou to tedy znění již nějakým způsobem pro naší legislativu upravená. Nicméně česká znění směrnic nejsou materiály tajnými, ale jsou určena více méně spíše pro ty, kteří se zaváděním směrnic do našeho práva nějakým způsobem zabývají. Česká znění směrnic jednotlivých oblastí má obvykle ten orgán, do jehož působnosti požadavky směrnice spadají a který je za zavádění směrnic z oblasti své působnosti zodpovědný. Takže překlady směrnic je možno získat u těchto institucí:
Překlady evropských směrnic, které obsahují technické předpisy, tj. směrnice typu 73/23/EHS pro nízkonapěťová zařízení nebo 98/37/ES pro strojní zařízení je možné získat ve Středisku technické harmonizace STH zřízeném při UTRIN (který má sídlo v Gorazdově ulici 24, Praha 2, tel. 224 907 111). Navázat spojení s tímto střediskem je možno přes jeho internetové stránky http://www.sth.cz/. Na těchto stránkách v kolonce "Překlady technických předpisů" je možné jako ukázku některé předpisy vyhledat (uvést ve formuláři některé údaje - např. číslo směrnice - vezměme 73/23 a objeví se část překladu). Ovšem jinak je třeba spojit se s tímto střediskem prostřednictvím na internetové stránce uvedených e-mailových adres a dohodnout se na poskytnutí požadovaných překladů.
Překlady evropských směrnic, které obsahují pracovně právní předpisy, např. z oblasti bezpečnosti práce, jako např. 89/655/EHS by měly být údajně na internetové adrese http//isap.vlada.cz/homepage.nsf/titul . Je tam však možno najít řadu údajů o evropské unii apod., překlady směrnic se tam však podle nás hledají obtížně. Dobře vypadají z tohoto pohledu stránky MPSV, tj. http://www.mpsv.cz/, kde je možno plná znění směrnic z oblasti tohoto ministerstva najít cestou: EU a mezinárodní vztahy
Ţ Evropská integrace Ţ právní předpisy EU.

Ing. Michal Kříž

 
 
Facebook Obchod IN-EL