+

E-011 Ověření oteplení při minimálních zkratových proudech

OTÁZKA:
Ověření oteplení při minimálních zkratových proudech

a) odkud plyne, že maximálně je n = 6?

(pro n = 7 je k = 0,73, Ib/n . K = 196 A, Iz = 196 A, n . k . Iz = 1 002 A)

b) třífázový obvod se bere jako tři samostatné obvody?

c) Ib = 1 000 A - toto je součet proudů v jednotlivých fází?

d) například n = 4 - čtyři paralelní vodiče zapojeny do jakékoliv jedné fáze a zbytek šesti vodičů paralelně zapojeno není?

e) jak uplatním vzorec, že počet obvodů/kabelů = N + (n - 1)?

  1. Zcela správně, může být i více paralelních vodičů. Pro případ sedmi vychází jejich průřez 70 mm2.

  1. Třífázový obvod se bere jako obvod složený ze tří fází – přitom každá fáze je složena z n paralelních vodičů, které jsou spojeny na začátku a na konci.

  2. Ib = 1 000 A je proud použitý ve vedení - viz vzorec 23 na str. 101.

  3. n = 4 znamená, že počítáme, že v každé fázi jsou paralelně zapojeny 4 vodiče (dohromady 12 vodičů zapojených do fází + možná ještě 2 střední vodiče, pokud jsou použity). Uvedený příklad znázorňuje celkem 5 alternativ, z nichž si projektant nebo investor např. podle ceny zvolí tu nejvhodnější.

  4. Vzorec (32) N + (n - 1) udává vlastně počet obvodů, který se uplatňuje v tabulce 28 ke zjištění přepočítacího součinitele, jenž se spolu s počtem paralelních stejně zatížených vodičů n dosadí do vzorce (31) na str. 108, aby se zjistilo dovolené proudové zatížení těchto vodičů Iz. Pro nejbližší vyšší proud v příslušném sloupci I tab 24 (odpovídajícím způsobu uložení vodiče a jeho izolaci) se pak odečte průřez vodiče.

Otázku podává: 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 3. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL