+

C-006 STN EN 33 2000-5-54 čl. 547.1.1 Vodiče hlavného pospájania

OTÁZKA:
STN EN 33 2000-5-54 čl. 547.1.1 Vodiče hlavného pospájania

Najmenší prierez vodiča hl. pospájania 6 mm2, najväčší 25 mm2 ak je vodič z medi. Ak je vodič z iného kovu, vodič má mať ekvivalentnú vodivosť ako má uvedený medený vodič.
Ak by sme chceli použiť vodič FeZn, potrebujeme vypočítať vodivosť vodiča CY 25 mm2 a následne z tejto vodivosti vyrátať prierez alebo priemer vodiča FeZn.

Vodivosť vypočítame zo vzťahu:

G = 1/R = (1/ρ).(S/l) = γS/l.

Merná vodivosť medi je 57, železa 11 S⋅m/mm2.

Budeme uvažovať vodiče o dĺžke 1 m.

Meď – G = 57 x 25 = 1425 S.

Železo o vodivosti 1425 S bude mať prierez:
S = G/γ = 1425 / 11 = 130 mm2.

Priemer vodiča FeZn:
S = π 
. r2
r = (S/π
)
r = (130/3,14)
r = 6,4
d = 12,8 mm

Ak chceme nahradiť vodič Cu 25 mm2 vodičom FeZn, musí mať priemer 12,8 mm.
Je môj výpočet správny?

Otázku podává: Vladimír Mikolajčík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 11. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL