+

AG-087 Údaje o rozváděči - jen podle úvahy výrobce?

OTÁZKA:
Údaje o rozváděči – jen podle úvahy výrobce?

V ČSN EN 60439 čl. 5.3 jsou uvedeno ve třetím odstavci "kde je to nutné, musí být ve výše uvedených dokumentech uvedený doporučený rozsah a četnost údržby". Domnívám se, že je to vždy nutné. Protože při reklamaci bude nejpodstatnější, jak byl výrobek udržován a zda to bylo podle návodu k obsluze a údržbě. Jestli není třeba provádět žádnou údržbu, nechť je tam věta tento výrobek je bezúdržbový (jako např. bezúdržbové samomazné ložisko - výrobce zařízení vždy uvede zda mazat nebo nemazat, čistit, nečistit a čím čistit). Je nutné si uvědomit, že v rozvaděči je řada přístrojů, u kterých výrobce požaduje údržbu. Tyto jsou namontovány do rozvaděče a odběratel má nezadatelné právo na komplexní informaci a to je návod k obsluze a údržbě jak konec konců nařizuje zákon. Jestliže není nutné, který předpis tuto údržbu taxativně řeší, respektive nahrazuje onen návod (číslo, rok vydání, §, článek). Takových a podobných definicí je v normě více. Např. v čl. 5.1 na str. 25 nahoře 1. věta "informace uvedené v bodech c/ - t/ musí být uvedeny pokud to přichází v úvahu..." jeden výrobce rozvaděče se ohradil proti tomu, že nemá uveden důležitý údaj o zkratové odolnosti, že dle normy to uvádět nemusí, protože dle něj to nepřichází v úvahu. Prosím o výklad k celé pochybné kapitole 5 - Údaje o rozvaděči.

1. Otázka zní: je to nutné ano nebo ne?
2. Přichází to v úvahu ano nebo ne?
3. Co všechno tedy k rozvaděči odběratel musí opakuji musí dostat a výrobce dodat dle normy + 22/1997 Sb.?

Otázku podává: Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 3. 2005
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL