+

DA-129 Odborná způsobilost, revize

OTÁZKA:
Odborná způsobilost, revize

1. Vyhláška 50 1978 Sb., odborné vzdělání, příloha 2 vyhlášky. Existuje mnoho nových učebních oborů elektro. Které z nich je možno uznat za ukončené odborné vzdělání? Existuje novelizace přílohy 2 k vyhlášce 50/1978 Sb.?

2. Revize el. zařízení v zemědělských objektech: Dle mého názoru je termín revizí závislý od protokolu o určení vnějších vlivů dle působících vlivů. ČSN 33 2000-7-705 také neurčuje termín revizí. Stále se setkávám s názory, že revize el. zařízení v zemědělských objektech se provádí 1x za 3 roky (stáje apod.).

3. Revize el. zař. rod domů ve vlastnictví podniku. Podnik pronajímá svým zaměstnancům rod. domy. Je povinností provádět revize el. zařízení a hromosvodů nebo ne? ČSN 33 1500 revize bytů nenařizuje.

Otázku podává: ----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 5. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL