+

AG-098 Do jakého výkonu je možné spouštět motor přímo připojením na síť? (nový příspěvek 19. 5. 2005)

OTÁZKA:
Do jakého výkonu je možné spouštět motor přímo připojením na síť?

Do jakého výkonu je možné asynchronní motor spouštět přímým připojením na síť a od jakého výkonu je nutno spouštět motor přepínáním hvězda trojúhelník?

Otázku podává: ----
ODPOVĚĎ:

ČSN 33 2190 v čl. 3.4.1.1 uvádí, že přímo (tj. přímým zapnutím na síť bez nějakého spouštěcího zařízení) lze připojit na síť nn (rozumí se síť všeobecné elektrizace) trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko do výkonu 11 kW (pro jednofázové motory se jako mez obvykle bere výkon 3,5 kW). Tomu odpovídá i ustanovení § 4, odst. 3 vyhlášky ERÚ č. 297/2001 Sb., kde se uvádí, že u odběratelů připojených k sítím nízkého napětí se projednává připojení jednotlivých spotřebičů se jmenovitým příkonem 10 kW a vyšším. U vyšších výkonů je tedy způsob připojení nutno s provozovatelem distribuční společností projednat.

Literatura (např. Fetter, F.: Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry) uvádí, že v závodech s vlastním transformátorem lze přímým přepnutím spouštět motor, jehož jmenovitý výkon není větší než asi polovina jmenovitého výkonu transformátoru. Má-li závod vlastní elektrárnu, může se spouštěcí ráz rovnat až asi třetině součtu výkonů alternátorů.

Pro větší výkony je nutné proudový ráz při spouštění nějak omezit. I když spouštění přepínáním statorového vinutí z hvězdy do trojúhelníka patří mezi nejoblíbenější, není to jediný způsob omezení proudového rázu při spouštění (tradiční je vřazování odporů do přívodu, možné je i spouštění pomocí autotransformátoru). V praxi se uvádí, že spouštění hvězda trojúhelník je vhodné do výkonu asi 100 kW.

Odpověď zpracoval:Ing. Michal Kříž za významného přispění Ing. Martina Dostála
Vytvořeno: 16. 5. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL