+

AG-045 Spotřebiče třídy II - výměna nevyhovujících pohyblivých přívodů

OTÁZKA:
Spotřebiče třídy II - výměna nevyhovujících pohyblivých přívodů
Na základě upozornění z řad elektrotechnické veřejnosti a po konzultaci s pracovníky zainteresovaných orgánů a organizací (ČÚBP, EZÚ, ESČ) uvádíme:
Při kontrolách a revizích starších elektrických spotřebičů třídy ochrany II (z počátku sedmdesátých let minulého století) se shledalo, že jejich napájecí přívody s vidlicí jsou často v provedení, které neodpovídá této třídě II. Vodiče napájecího přívodu mají pouze základní izolaci, přívod nemá izolační plášť. Na přívodu je zřetelně patrné oddělení obou žil rýžkou, což umožňuje snadné rozdělení žil.
Pohyblivé přívody tohoto provedení nejsou z důvodu své nedostatečné izolační pevnosti i malé mechanické odolnosti přípustné a od druhé poloviny sedmdesátých let minulého století se jimi spotřebiče již nevybavují. Protože se při opravách spotřebičů stále ještě na toto provedení přívodů naráží, je vhodné jako součást opravy přívody pouze se základní izolaci žil nahrazovat pohyblivými přívody s izolací žil a pláštěm. Je to proto, že pouze základní izolace živých částí (v tomto případě žil přívodu) je z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nedostatečná.
p. Kelbel

Nový příspěvek 21. 11. 2002
V upozornění na nevyhovující přívody ke starším spotřebičům třídy ochrany II se přímo neuvádí typové označení použité šňůry. Podle je-jího popisu se ale může jednat o CYH, dříve YH, pro jejíž použití stále platí ČSN 37 5053; Rovněž se z této šňůry vyráběly FLEXO přívody pro el.spotřebiče třídy ochrany II s označením ESČ. Šňůra CYH se vyrábí a prodává i nyní. Je podivné, že ve zmiňovaných dřívějších časech by se mohly bez problémů prodávat spotřebiče s nevyhovujícími přívody, když musely projít státní zkušebnou. Otázkou je, zda zmiňovaná základní (jednovrstvá) izolace tvoří současně i ochranný obal, jak u šňůr YH popisuje dřívější literatura a jedná se tady o izolaci zesílenou. O jaký materiál použitý na údajně nevyhovující přívody se tedy ve skutečností jedná ?
J. Jonáš
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 11. 2002
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL