+

AB-068 Jak ovlivní spotřebič s ventilátorem uvnitř rozváděče jeho vnitřní teplotu?

OTÁZKA:
Jak ovlivní spotřebič s ventilátorem uvnitř rozváděče jeho vnitřní teplotu?
Jak lze přistoupit k výpočtu oteplení uvnitř rozváděče, když rozváděč má ventilační otvory (vstupní i výstupní) a uvnitř je instalován spotřebič s ventilátorem (frekvenční měnič). V příručce instalace měniče je uveden výpočet pro množství vzduchu potřebného k výměně v rozváděči a z toho lze pak navrhnout příslušný ventilátor. Ale nikde není uvedeno, jak bude oteplení uvnitř vypadat při přirozené cirkulaci vzduchu přes ventilační otvory podpořené cirkulací od ventilátoru měniče.
Při respektování metodiky výpočtu dle normy ČSN IEC 890+A1 se lze dopracovat do stavu, kdy navrhneme tak veliké ventilační obvody, že výpočet oteplení je ve shodě s dovolenými teplotami jednotlivých komponentů instalovaných v rozváděči. Domnívám se však, že tento výpočet je postaven na principu přirozené cirkulace vzduchu. Ventilátor uvnitř v rozváděči však poměry musí zákonitě změnit.
Podstatou mého dotazu je najít hranici, kdy je nutné použít přídavný ventilátor na skříní rozváděče a kdy vystačíme s přirozenou ventilací.
Podotýkám, že výpočty výkonové ztráty jsou převzatu z katalogových hodnot. V praxi však dochází k tomu, že tyto hodnoty nejsou dosaženy (nedosažením jmenovitých hodnot, činitel soudobosti apod.) a skutečná výkonová ztráta v rozváděči je menší.
Má závěrečná otázka pak zní: Má význam se zabývat těmito výpočtovými metodami oteplení nebo je jednodušší a přesnější přistoupit k měření teplot? Je měření teplot při běžném provozu dostatečným podkladem pro stanovení oteplení v rozváděči? Pokud se provádí výpočet tak výsledkem je určitý protokol, ve kterém jsou uvedeny rozměry, výkonové ztráty jednotlivých komponentů a výsledek výpočtu. Při měření získáme dvě hodnoty (vnější a vnitřní). Lze toto uvést jako dostatečnou informaci do protokolu o PTTA zkoušce?
Otázku podává: Ing. Jiří Uherek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 5. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL