+

AB-058 Příklad, kdy vypnutí jističe převezme tepelná spoušt´

OTÁZKA:

Prosím o odpověď na níže uvedenou otázku :

Příklad, kdy vypnutí jističe převezme tepelná spoušť

1. Nechť je zadáno: jmenovitý proud spotřebiče je 10 A, délka vedení ke spotřebiči je 100 m, průřez vedení je 4 mm2 a spotřebič je na napětí 230 V. Izolace kabelu je z PVC.
Mohu použít na jištění spotřebiče jistič s charakteristikou D?

Řešení :
měrný odpor se udává při 20 °C, ale teplota okolí pro kabel z PVC je 30 °C.

RS = 2 x r x L/S = 2 x 0,018 x 100/4 = 0.9 Ω,

tedy T2 = 70 °C , T1 = 30 °C a RS1 = RS x (1 + 40 x 0,004) = 1,16 x RS = 1. 044 Ω

IKMIN (obvodu) = 0.8 x Uo/RS1 = 0.8 x 230/1,044 = 176,2 A

IKMIN (jističe) = 20 x IN = 20 x 10 = 200 A

Protože IKMIN (obvodu) < IKMIN (jističe), nelze použít jistič s charakteristikou D pro jištění daného spotřebiče.

Úvaha :

a) tMAX ( kabelu ) = ( k x S )2/I2 = 1152 x 42/1762 = 6,83 s > 5 s

b) dle charakteristiky jističe D, by daný proud IKMIN = 176 A byl vypnut do 1 s < 5 s. Protože jistič vypíná zkrat do 0,1 s, tedy vypnutí obvodu by způsobila tepelná spoušť jističe. Nikde není psáno, že zkraty do 5 s musí vypínat zkratová spoušť jističe.

c) charakteristika jističe D je v rozmezí od 10 x IN do 20 x IN (od 100 A do 200A ), což pro daný proud 176 A je splněno.

Závěr :
Dle charakteristiky jističe D, obvod vypíná kolem s a to je menší než s a zároveň menší než tMAX. Tedy mohu daným jističem D jistit ta zařízení, (na napětí 230 a 400 V), která jsou pouze upevněna (např. motor), tzn. nemají čas vypnutí zkratového proudu do 0,4 s.

Poznámka :

Pokud daný závěr je špatný, prosím modifikujte daný příklad tak, aby tepelná spoušť daného jističe převzala zkratový proud v obvodu.

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 1. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL