+

AB-053 Má zeslabení průřezu vedení v jednom místě obecně vliv na volbu jistících prvků?

OTÁZKA:
Má zeslabení průřezu vedení v jednom místě obecně vliv na volbu jistících prvků?
AB-053 3-fázový indukční motor se jm. proudem 12 A je z důvodu snížení úbytku napětí připojen kabelem o průřezu 25 mm2. Tento kabel však v jednom místě na své trase od rozváděče vstupuje na svorky do měřící skříně s přímoměřícím A-metrem. Z této skříně pak vystupuje a pokračuje k motoru. Ampérmetr je však z konstrukčních důvodů připojen ke svorkám ve skříni vodičem o celkové délce cca 1m a průřezu pouze 2,5 mm2.
– Má toto zeslabení průřezu vedení v jednom místě obecně vliv na volbu jistících prvků?
– Je dovolena v této skříni paralelní odbočka (opět vodičem o celkové délce cca 1 m a průřezu pouze 2,5 mm2) např. na signálku stavu zap/vyp, kterou navíc nemám jištěnou?

Vodiče 2,5 mm2 Cu uložené na vzduchu mohou být trvale zatěžovány proudem kolem 30 A. Jištěny mohou být pojistkami nebo jističi, jejichž jmenovitý proud je až 25 A. Pokud je daný obvod jištěn nejvýše na takovýto jmenovitý proud (ne např. jisticím přístrojem 63 A nebo 80 A odpovídajícím průřezu vodiče 25 mm2 Cu) nemělo by zeslabení průřezu být na závadu.
Předpokládáme, že nemyslíte odbočku paralelní k ampérmetru. (Pokud by s jednalo o takovouto odbočku, bylo by na signálce v této odbočce zapojené napětí vyvolané pouze průchodem proudu ampérmetrem - bylo by dostatečné?) Signálka tedy bude zapojena zřejmě mezi fázemi. Pokud se jedná o průřez uvedeného vodiče - 2,5 mm2 Cu, tak pokud je celý obvod jištěn odpovídajícím způsobem na tento průřez (maximálně 25 A), mělo by toto jištění být dostatečné i z hlediska tohoto vodiče.
Připomínáme, že pro připojení je nutno použít odpovídající svorky a rovněž ostatní prvky obvodu (svorky, ampérmetr, signálka) musí vyhovovat předpokládanému proudu a napětí.
Podotýkáme, že uvedená odpověď je pouze informativní a nemohla brát v úvahu způsob uložení vodičů, teplotu okolí, rozběhovou charakteristiku motoru), což jsou údaje, které mohou mít na uvedené provedení ještě vliv.

Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 8. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL