+

AB-048 Na jaký proud navrhnout hlavní vypínač?

OTÁZKA:
Na jaký proud navrhnout hlavní vypínač?
Na jaký proud navrhnout hlavní vypínač?
Nechtˇ mám zařízení s jedním motorem a hlavním vypínačem. Na jaký proud navrhnu hlavní vypínač?
řešení:
a) součet jmenovitých proudů všech zařízení (včetně proudu motoru) musí být menší nebo roven jmenovitému proudu hlavního vypínače při jmenovitém proudu motoru

b) součet jmenovitých proudů všech zařízení ( kromě motoru ) a záběrový proud motoru musí být menší nebo roven jmenovitému krátkodobému výdržnému proudu hlavního vypínače ( ICW ) při záběrovém proudu motoru

Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 4. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL