+

AB-044 Vodič a jistič – ověření vzájemného přiřazení z hlediska zkratu

OTÁZKA:
Vodič a jistič – ověření vzájemného přiřazení z hlediska zkratu
 

Použití vzorce t = (k x S/I)2, kde k = 115 pro měděné vodiče izolované PVC,

S = 2,5 mm2

a) nechť IKMAX = 1 kA, tedy t = (115 x 2,5/1 000) 2 = 0,083 s

0,083 s < 0,1 s (pro jističe), tedy průřez 2,5 mm2 je správný

b) nechť mám jistič s charakteristikou B s IN = 13 A, tak IKMIN = 13 x 5 = 65 A, tedy:

t = (115 x 2,5/65)2 = 19,6 s tedy jistič s IN = 13 A nevyhovuje a tedy musím zvolit IN větší, například IN = 32 A, pak IKMIN = 32 x 5 = 160 A a t = (115 x 2,5/160)2 = 3,2 s

3,2 s < 5 s, tedy jistič s IN = 32 A je správný.

1. Je možné tento vzorec takto použít?

2. S jakou přesností (chybou) je možno použít tento vzorec? (k = 115 pro průřezy větší jak 10 mm2, použil jsem S = 2,5 mm2),

3. Tento vzorec se používá tehdy, když nemám charakteristiky jističů nebo pojistek a z nich odečíst příslušné vypínací časy pro IKMIN a IKMAX?
4. Kde všude mohu tento vzorec prakticky uplatnit?

Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 4. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL