+

AD-061 Nebezpečí výbuchu v čalounické dílně

OTÁZKA:
Nebezpečí výbuchu v čalounické dílně

Prosím o sdělení, zda mohu zrevidovat čalounickou dílnu, kde se používá k lepení materiálů (molitan, gumožíně apod.) lepidlo Formspray 20 (výrobce firma SABA DINXSPERLO BV - Holandsko). Jedná se o malou dílničku kde pracuje pouze jeden člověk (na živnostenský list), + občas jeden brigádník. Nad stolem, kde se nanáší stříkáním jmenované lepidlo je odsávání. Dle tech. dat používaného lepidla je vysoce hořlavé (obsahuje aceton), bod vzplanutí pod 0 °C, teplota samovznícení 260 °C, meze výbušnosti - dolní 2,1 % - horní 13 %. Elektrické přístroje jsou v krytí IP45 - IP65. Majitel potřebuje revizní zprávu ke kolaudaci. Podotýkám, že mám oprávnění na revize tř. A. Jaké by mělo být v této provozovně krytí?

Otázku podává: Zdeněk Kolářský
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 3. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL