+

AD-058 Venkovní prostory - dotaz k normě ČSN 33 2000-3

OTÁZKA:
Venkovní prostory - dotaz k normě ČSN 33 2000-3
Při určování vnějších vlivů AB nabízí tabulka 321.2 celkem 8 charakteristik s označením AB1 až AB8. Pro venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy je přiřazeno označení AB8 s teplotním rozsahem -50 °C až +40 °C. Takto to bývá prakticky ve všech protokolech o určení vnějších vlivů, se kterými přicházím do styku. Vyjdeme-li z těchto hodnot, zjistíme, že většina vyráběných zařízení tomuto rozsahu teplot nevyhovuje, přestože jsou běžně a bez problémů venku instalována a provozována. Je totiž zřejmé, že udaný teplotní rozsah neodpovídá skutečným vyskytujícím se venkovním teplotám v našich klimatických podmínkách.
Jako příklad bych mohl uvést vlečné pohyblivé kabely 6-CHCU pro dobývací stroje na dolech, které jsou určeny pro provozování venku v nejtěžších podmínkách, přičemž výrobcem udávaná minimální teplota manipulace je -30 C. Pokud budeme brát spodní hranici AB8, která je -50 C, vážně, znamená to, že použití těchto kabelů ven (do AB8) je nevhodné. Tento příklad platí i pro ostatní kabely, běžně instalované a provozované venku, obdobně i pro většinu ostatních zařízení.


Můj dotaz zní takto:


1) Je správné přiřadit venkovnímu otevřenému nechráněnému prostotu v našich klimatických podmínkách označení AB8?


2) Pokud ano, jak se vyrovnat s výše naznačeným rozporem mezi parametry zařízení určenými ven a uvedeným teplotním rozsahem pro AB8? (Chtít např. aby výrobce vlečných kabelů 6-CHCU garantoval jejich provozování až do teplot -50 °C by zcela jistě zvyšovalo cenu kabelu a je zřejmé, že v našich klimatických podmínkách zcela zbytečně).
Otázku podává: Ing. Jaroslav Bednář
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 2. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL