+

AD-056 Prostředí v místnosti s čerpadly čpavku

OTÁZKA:
Prostředí v místnosti s čerpadly čpavku
Jak by dle Vašeho názoru, měly být určeny vnější vlivy v místnosti se dvěma utěsněnými čerpadly čpavku (50 a 100 kW) která jsou součástí chladícího systému zimního stadionu. Místnost je součástí budovy stadionu, rozměry jsou cca 10 x 5 x 4 m, má nucené větrání a funkční dvoustupňový hlídač úniku čpavku. Při běžném provozním stavu se nepočítá s únikem. Výbušná mez čpavku se vzduchem je 28 %. Je nutno v tomto prostoru předpokládat výbušné prostředí BE3N2 nebo lze tento prostor posuzovat, jako například vnitřní prostory plynových kotelen, za prostor bez nebezpečí výbuchu. Existuje norma, či jiné vodítko, podle kterého by bylo možné nejen toto zařazení provést?
Otázku podává: Jan Škrabánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 1. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL