+

AB-030 Oteplení při zkratu - výpočet dovolených zkratových proudů

OTÁZKA:
Oteplení při zkratu - výpočet dovolených zkratových proudů
1) Dle ČSN 33 2000-5-54 se počítá s teplotou ochranného vodiče, např. s izolací PVC, po zkratu 160 °C. Pokud by teplota ochr. vodiče v Ex prostředí po zkratu neměla překročit danou teplotní třídu - viz pozn. 2 čl. 541.1.1 ČSN 33 2000-5-54 (např. T6, tj. 85 °C), musely by být vícežilové kabely s ochranným vodičem značně předimenzovány?

Poznámka:
Ochr. vodič je při zkratu nejvíce namáhán, protože má stejný nebo menší průřez jako vodič krajní.

2) Přístrojové TS lišty používané jako holý ochranný vodič (většinou ve funkci galvanického spojení několika řadových zelenožlutých ochranných svorek).
Jedná se o obdobný problém jako v bodě 1. V čl. 543.2.2.N4 ČSN 33 2000-5-54 je navíc uvedeno, že v prostř. s nebezpečím požáru nebo výbuchu nesmí povrchová teplota ochranných vodičů překročit dovolené hodnoty podle příslušných předpisů.

Příklad:

V normálním prostředí je ocelová lišta TS 35×7,5 dle EN 50022 ekvivalentní průřezu 16 mm2 měděného vodiče, který je žilou v mnohažilovém kabelu. Tento ekvivalentní průřet byl určen dle čl. 543.1.1 ČSN 33 2000-5-54 za těchto podmínek:

měděný ochranný vodič, který je žilou v mnohažilovém kabelu, má izolaci PVC; konečná teplota po zkratu je 160 °C,

teplota ocelové lišty TS 35×7,5 před zkratem je 30 °C a po zkratu 150 °C.

Jakému ekvivalentnímu průřezu měděného vodiče, který je žilou v mnohažilovém kabelu, tedy TS lišty ve skutečnosti v prostř. s nebezpečím požáru nebo výbuchu odpovídají (jedná se zejména o aplikace v zajištěném provedení)?

Otázku podává: Ing. Vejmola
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 11. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL