+

AB-028 Velikost zkratového proudu na přívodu do rozváděče

OTÁZKA:
Velikost zkratového proudu na přívodu do rozváděče

Nechť mám udáno: napájecí přívodní kabel CMSM 3C × 1,5 do rozváděče je jištěn jističem 16 A s charakteristikou B.

Otázka: Jaký zkratový proud mohu očekávat v rozváděči na přívodním napájecím kabelu?

Výpočet: Zs = U0 / IZKR = 230 / 2,88 = 809 A, Zs - impedance za studeného stavu, její hodnota pro daný jistič je opsána z tabulky 3 na straně 6 z ESČ 33.02.98

Protože měřicí přístroje měří impedanční smyčku s chybou do 30 %, beru tedy nejhorší případ - 30% chybu.

30 % z IZKR (IZKR = 809 A) je 243 A, tedy celkový zkratový proud uvnitř rozváděče na přívodním kabelu je tedy: 809 + 243 = 1052 A.

Lze se na přívodní napájecí kabely do rozváděčů nn tímto způsobem dívat?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 9. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL