+

AB-022 Porovnání vzorců k2S2 a I2t

OTÁZKA:
Porovnání vzroců k2S2 a I2t

Nechť k2S2 = 100 a I2 . t = 10, porovnáním hodnoty k2S2 s hodnotou I2 . t zjišťujeme, že k2S2 je desetkrát větší než I2 . t, takže zvolené jištění vyhovuje i z hlediska ochrany obvodu o průřezu S před zkratem.a) Kolikrát musí být hodnota k2S2 větší než I2 . t, abych rozhodl, že zvolené jištění vyhovuje i z hlediska ochrany obvodu o průřezu S před zkratem?
b) Ve které normě je tento výpočet řešen?
c) Toto porovnání (k2S2 vzhledem I2 . t) musí být vždy zjištěno jako opatření proti zkratu jističem nebo pojistkou? (Pro uvedenou impedanci poruchové smyčky - ZS.)

POZNÁMKA: Například pro řídicí obvody napájené přímo z hlavního rozváděče.

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 7. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL