+

AB-021 Spínání a nadproudové jištění obvodů napájených velmi dlouhými vodiči

OTÁZKA:
Spínání a nadproudové jištění obvodů napájených velmi dlouhými vodiči

Spínání a nadproudové jištění obvodů napájených vodiči, které pro velkou délku nelze jistit jističi s charakteristikou “C”, popřípadě “D” - vysvětlení:

Například pro In = I = 10 A, L = 350 m, S = 1,5 mm2, ρCU = 0,0178 Ωmm2/m, RV = (ρ . L)/S = 0,0178 . 350/1,5 = 4,15 Ω, ΔU = I . RV = 10 . 4,15 = 41,5 V na vedení (5 až 10). In jistič s charakteristikou “C” vypíná, vezmu tedy například nevypínací proud 4 . In = 4 .10 = 40 A, tento proud nesmí jistič vypnout (ani za jednu hodinu), ΔU = I4 . In . RV = 40 . 4,15 = 166 V  - skoro maximální úbytek napětí na vedení při nadproudu 40 A. Tedy nepřípustný tak velký úbytek napětí, a proto se dlouhá vedení nesmí jistit jističi s charakteristikou C” nebo “D”.

POZNÁMKA:
Obdobný případ jsou dlouhá přívodní vedení k jističům “C” popřípadě “D” - musí se počítat úbytek napětí na vedení!

Co si o tom myslíte?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 7. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL