+

Výpočet impedance poruchové smyčky a poruchového proudu

Ing. Michal Kříž, IN-EL, s. r. o.

Poruchový proud Ip [A] mezi fází a neživou částí v síti TN (resp. mezi fázemi nebo mezi fází a nulovým vodičem, které jsou propojeny ochranným vodičem mezi místy s poruchou, v síti IT) je roven:

Přitom impedance poruchové smyčky Zp (v ČSN 33 2000-4-41 označované Zs)

V uvedených vzorcích označují:

RT, XT – složky impedance (tj. rezistance RT a reaktance XT) zdroje (obvykle transformátoru) [Ω],

L1, L2, … Ln – délky jednotlivých vedení, která na sebe navazují a vytvářejí smyčku poruchového proudu [m],

Sf1, Sf2, … Sfn; SPE1, SPE2, … SPEn – průřezy fázových vodičů a průřezy ochranných vodičů, resp. vodičů PEN jednotlivých vedení, která na sebe navazují a vytvářejí smyčku poruchového proudu [mm2],

ρ Cu – rezistivita měděných vodičů jednotlivých vedení [Ω mm2/m], obvykle se předpokládá ρ Cu = 0,018 Ω mm2/m. Pokud by však některé (nebo některá) vedení jako součásti smyčky byly jiného materiálu, např. z hliníku, dosazovaly by se pod odmocninu (kromě délek a průřezů měděných vodičů) ještě délky a průřezy vodičů z hliníku násobené rezistivitou hliníku ρ Al,

λ – induktivní reaktance na jednotku délky vodiče [Ω /m]. Pokud nejsou známy přesnější údaje, je možno u kabelového vedení počítat s hodnotou λ  = 0,08 mΩ /m bez ohledu na průřez,

Uo – fázové napětí naprázdno [V].

Impedanci smyčky a poruchový proud v závislosti na parametrech vedení (jeho délkách materiálech, průřezech a provozních teplotách) a impedanci zdroje je možno zjistit dosazením do tabulky:

Tabulka v excelu ke stažení: smycka.xls (excel 2003, velikost 36 kB)
Obrázek tabulky níže je pouze orientační!
Bližší informace o dosazovaných hodnotách - viz článek Automatické odpojení v síti TN podle nové ČSN 33 2000-4-41

Vytvořeno: 11. 8. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL