+

Přiřazení jištění k vedení podle mez. a evr. normy ve vztahu k ČSN

Pravidlo I2 < 1,45 × Iz můžeme dále rozepsat pomocí součinitele k2, který vyjadřuje poměr mezi proudem I2 zajišťujícím účinnou funkci jisticího prvku ke jmenovitému proudu In tohoto prvku. Pak nám vychází         I2 = k2In < 1,45 × Iz a z toho         In  < (1,45/k2) × Iz a vidíme, že dostá...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 11. 2016
Aktualizováno: 11. 10. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL