+

Změna hesla

  1. Po přihlášení do systému klikněte vpravo nahoře na své jméno.
  2. Klikněte na nápis ZMĚNIT HESLO. Do nově otevřených polí napište své původní heslo a do následujícíh polí napište heslo nové. Doporučujeme heslo minimálně o 8 znacích s alespoň jedním velkým písmenem a jednou číslicí.
  3. Po stiknutí tlačítka ULOŽIT ZMĚNY dojde ke změně hesla. Při ukládání může dojík k této chybě: "Heslo se neshoduje s původním heslem". Pokud se tak stane, zadejte znovu původní heslo (zkontrolujte, že nemáte zapnuto klávesu Caps Lock).

Změna hesla - krok 1

Změna hesla - krok 2

Změna hesla - krok 3

Změna hesla - krok 4

 
 
Facebook Obchod IN-EL