+

Detail normy ČSN EN 61557-6 ed. 2

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Proudové chrániče (RCD) v rozvodných sítích

platná norma
Třídící znak: 356230
Označení: ČSN EN 61557-6 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 7. 2008
Související
Zařízení: E1
Činnost: revize
Katalogové číslo: 80900 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro měřicí přístroje ke zkoušení činnosti proudových chráničů (RCD) v elektrických instalacích napájených z rozvodných sítí TT, TN a IT. Přístroji podle této normy se provádí ověřování proudových chráničů (RCD), jak je předepsáno v ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Měřicí přístroj musí indikovat, že vybavovací reziduální proud proudového chrániče je menší nebo roven jmenovitému vybavovacímu reziduálnímu proudu. Pokud má měřicí přístroj zajišťovat zkoušení proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA nebo menším, používaných jako doplňková ochrana, musí být měřicí zařízení schopné zajistit provedení zkoušky s pětinásobkem jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu.

Změny a opravy normy ČSN EN 61557-6 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL