+

Detail normy ČSN EN 60728-11 ed. 3

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

platná norma
Třídící znak: 367211
Označení: ČSN EN 60728-11 ed. 3
Účinnost od: 1. 9. 2017
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 503026 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma se zabývá požadavky na bezpečnost vztahujícími se na pevně uložené systémy a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro mobilní a dočasně instalované systémy, například v karavanech. Mohou se použít dodatečné požadavky, například vztahující se k elektrickým instalacím budov a vrchních vedení, jiným rozvodným systémům telekomunikačních služeb, vodovodním rozvodným systémům, plynovým rozvodným systémům, systémům ochrany před bleskem. Tato norma je určena zejména k zajišťování bezpečnosti systému, osob na něm pracujících, účastníků a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určena pro definování norem na ochranu zařízení použitých v systému.
Tato norma je zavedena do ČSN převzetím originálu, takže je k dispozici pouze v anglickém znění.

Změny a opravy normy ČSN EN 60728-11 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL