+

Detail normy ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3

Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití

platná norma
Třídící znak: 354870
Označení: ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3
Účinnost od: 1. 11. 2018
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 505897 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část souboru norem poskytuje informace, vodítka a doporučení pro volbu a použití svodičů přepětí v trojfázových soustavách se jmenovitým napětím nad 1 kV. Použije se na svodiče přepětí bez jiskřišť z oxidu kovu, jak jsou definovány v IEC 60099-4. Dále na svodiče přepětí obsahující strukturu s paralelními a sériovými mezerami se jmenovitým napětím 52 kV a méně, jak jsou definovány v IEC 60099-6, svodiče přepětí s vnější sériovou mezerou pro venkovní přenosová a distribuční vedení (EGLA), jak jsou definovány v IEC 60099-8.

Tato norma je převzata převzetím originálu, takže je k dispozici pouze v anglickém znění.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL