+

Detail normy ČSN P ISO/TS 20559

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení

platná norma
Třídící znak: 018012
Označení: ČSN P ISO/TS 20559
Účinnost od: 1. 12. 2021
Důležitá
Zařízení: E1 E2 ED ES EV
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 513410 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tento dokument doplňuje základní normy pro bezpečnostní značky, jako je soubor ČSN ISO 3864 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ISO 7010 Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky, ISO 16069 Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku, ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány a ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení, stejně jako ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Tento dokument obsahuje doporučení a vysvětlení praktického uplatňování bezpečnostních značek k vytvoření komunikačního systému určeného ke snížení rizika.

Obecně platí, že bezpečnostní značky, štítky a značení fungují v mnoha ohledech jako systémy vizuálních informací, které poskytují trvalé důkazy na podporu bezpečnostních školení a bezpečnostních zásad organizace. Při plnění této funkce tyto systémy značení pomáhají organizaci plnit požadavky právních předpisů a prokázat její závazek klást nejvyšší prioritu na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a veřejnosti. Bezpečnostní značky fungují jako "systémy" různými způsoby uvedenými v tomto dokumentu (jako barevné kódování, a především jako globální systém pro přenos bezpečnostního sdělení).

Pro uplatnění tohoto systému vizuálních informací je tento dokument nepostradatelným průvodcem.

Změny a opravy normy ČSN P ISO/TS 20559

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL