+

Detail normy ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

nová norma
Třídící znak: 357181
Označení: ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3
Účinnost od: 1. 2. 2022
Související
Zařízení: E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 514001 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část IEC 62271 platí pro továrně vyrobené kovově kryté rozváděče pro:
- střídavý proud,
- jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně,
- provozní kmitočty do 60 Hz včetně,
- vnitřní i venkovní provedení.
Rozváděč může obsahovat vzduchem izolované a/nebo médiem izolované oddíly. U součástí instalovaných v kovově krytých rozváděčích tento dokument v některých případech doplňuje nebo dokonce nahrazuje požadavky stanovené v jednotlivých normách výrobku. Seznam součástí, které mohou být umístěny v kovově krytém rozváděči není explicitně omezen na části citované v tomto dokumentu.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL