+

Detail normy ČSN EN 60728-11 ed. 2

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

neplatná norma
Třídící znak: 367211
Označení: ČSN EN 60728-11 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 7. 2011
Účinnost do: 26. 5. 2020
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 88253 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část normy se zabývá požadavky na bezpečnost vztahujícími se na pevně uložené systémy a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro mobilní a dočasně instalované systémy, například v karavanech. Mohou se použít dodatečné požadavky, například vztahující se k: - elektrickým instalacím budov a venkovních vedení, - jiným rozvodným systémům telekomunikačních služeb, - vodovodním rozvodným systémům, - plynovým rozvodným systémům, - bleskosvodovým systémům. Tato norma je určena zejména k zajišťování bezpečnosti systému, osob na něm pracujících, účastníků a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určena pro definování norem na ochranu zařízení použitých v systému.

Změny a opravy normy ČSN EN 60728-11 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 9. 2017 0 503027
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL